Оценка на читателите: / 4
СлабоОтлично 
CMOS срещу CCD 4.0 out of 5 based on 4 votes.

cmosЕдна доста често обсъждана тема......за другата "битка" сред фотографската техника. Сензорите CCD (charge coupled device) и CMOS (complementary metal oxide semiconductor) всъщност са две различни технологии за цифрово заснемане. Всяка от тях има своите силни и слаби страни, в зависимост от приложенията.

В интернет се изписа много коя от двете е по-добра и в крайна сметка отговор няма – спорът ще си остане като между Никон и Канон.
Ето накратко какво представлява всякя една система:
 

CCD матрица (Charge Coupled Device)
Състои се от фотодетектори, чиито брой е определящ за резолюцията на изображението. Оптическата система намалява изображението и то се проектира върху CCD сензора и след това се записва върху съответния вид носител на информация.
Пикселът е най-малкия елемент от едно изображение и е най-удобно да се използва за описване на възможностите на матрицата и за пресмятания, т.е. ако фотоапаратът може да заснеме изображение с разделителна способност 1280x960 пиксела, това дава общ брой на пиксели от матрицата равен на 1228800.
Обикновено количеството на елементите върху матрицата е по-голямо от необходимото за фиксиране на максимално голямото възможно за даден апарат, тъй като не всички елементи от матрицата се използват. Обикновено разликата между "работния" и общия брой пиксели за един апарат е в рамките на 5%. Повечето цифрови апарати от нисък и среден клас съдържат една CCD матрица (image sensor). Съвременните цифрови фотоапарати от по-висок клас, използват по три отделни сензора за RGB-съставните на входящия сигнал

CMOS матрица (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)

В сравнение с CCD матриците, CMOS притежават по-високи нива на шума и по-ниска чувствителност, в резултат от което се получават снимки с по-ниско качество. За сметка на това CMOS сензорите са по-евтини и използват значително по-малко енергия при работата си, което увеличава живота на батериите. Има и изключения, при които производителите, чрез специален хардуер и софтуер компенсират недостатъците на CMOS матриците.

И двата типа сензори изпълняват една и съща функция - превръщат светлина в електрически заряд. Един опростен начин на представяне на сензора, използван в цифровия фотоапарат, е като двумерен масив от милиони миниатюрни соларни клетки, всяка от които преобразува светлината от малък участък от картината в електрони. CCD и CMOS устройствата използват различни технологии за изпълнение на тази задача.

Следващата стъпка е да се прочете стойността (натрупания заряд) на всяка клетка от изображението. В CCD сензора зарядът се транспортира през целия чип и се чете в края на масива. Аналогово-цифров преобразувател превръща стойността на всеки пиксел в цифров сигнал. Тук се използва специален производствен процес за пренос на заряда през чипа без изкривяване. Това води до високо качество по отношение на прецизност и чувствителност на светлина.

За производството на CMOS чипове се използва традиционният процес, по който се правят повечето микропроцесори. В тези сензори за всеки пиксел има няколко транзистора, които усилват сигнала. Много от фотоните попадат върху транзисторите, вместо върху фотодиода, което намалява чувствителността към светлината. Стандартният производствен процес за създаване на CMOS чипове обаче ги прави значително по-евтини от CCD сензорите.

Обобщено, сравнението между двете технологии изглежда така:

• CCD сензорите създават висококачествени изображения с ниско ниво на шум. CMOS сензорите по принцип са по-чувствителни към шум.
• CMOS сензорите консумират 100 пъти по-малко мощност в сравнение със CCD сензорите, които използват един процес, изискващ много енергия.
• CCD сензорите са в масово производство от по-отдавна, така че тяхната технология е по-зряла. Те дават по-високо качество и повече пиксели. CMOS технологията е по-млада, но бележи успехи в развитието си. Дизайнерите на CMOS устройства полагат огромни усилия за подобряване на качеството на изображението.

При това положение трудно може да се постави ясна линия, която да раздели приложенията, за които едната или другата технология са най-подходящи.CCD сензорите обикновено се използват в камери и фотоапарати, от които се изисква високо качество на изображението с много пиксели и изключителна чувствителност към светлина.

CMOS сензорите традиционно имат по-ниско качество, по-ниска резолюция и по-малка чувствителност. Те са по-евтини и имат по-дълъг живот на батерията. Технологията им обаче непрекъснато се подобрява и върви към доближаване до възможностите на CCD устройствата за определени приложения.

Източник: h-ware.net;www.digicam.bg