Оценка на читателите: / 3
СлабоОтлично 
За светлината - извора на всяка снимка 4.0 out of 5 based on 3 votes.

lightНе случайно се спрях на темата “Светлина”, като най-важното от което зависи снимката – няма светлина – няма снимка, За фотографията светлината е не само извор на съществуване, но и едно от главните и изобразителни средства.

Посредством нея се създава пластичността на предметите, вдъхва се живот, динамика и настроение в кадъра.  Самите ние, докато снимаме, постоянно търсим точната гледна точка, ефектното осветление, което да придаде определен рисунък на онова което снимаме, и не се усещаме как се подчинаваме неволно на всички закони на физиката.


Честно, доста се чудих как да започна темата и стигнах до извода че има един важен въпрос, който стои в началото на всичко а именно - Какво всъщност представлява светлината и защо е толкова важна за фотографията – защо именно тя рисува всеки образ който се запечатва. Какво я предизвиква и какво причинява самта тя – свойства, явления? Да ви призная докато обмислях материала се върнах в 8 клас по Физика защото .... отговори на всички тези въпроси дава Оптиката (като неин дял).

Всъщност двата основния дяла оптика които се занимават с явленията на светлината са Геометрична и Вълнова оптика. Ще си кажете “леле сега какви са тия неща” – ами мног просто – те са едно и също – светлина в различни приближения. Е... какво разглежда всеки един от тях ще се постаря по-нататък да ги обясня просто без да изпадам в подробности и сложни формули.

Най-напред се огледайте и преди да се впуснете в четене на “геометрични” и “вълнови” термини, се опитайте да видите или да си представите светлината. Трудно нали тогава как става така че все пак я виждаме ? Ами много просто всъщност ние виждаме резултата от нейното проявление-спектралния диапазон с цветовете и чрез него изобразяваме пространството, обема и фактурата на предметите, релефа и цветното многообразие. Само една малка част от него е видим за човешкото око.
Няма точни граници на видимия спектър. Обикновено се приема, че човешкото око е чувствително към дължини на светлинната вълна от 400 до 750 нм. Привикналото към светлината око обикновено е най-чувствително на вълни с дължина около 555нм, т.е. в зелената област на видимия спектър.

И така в границите на този видим спектър един в друг преливат всички познати за нас цветове – спектралния състав: от червено (720 нм) до виолетово (400нм). От двете страни на този спектър е невидимата част където са инфрачервените и ултравиолетовите лъчи.

spectrum

Мярката за спектралния състав на светлината е нейната Цветна температура – нещо което е много важно за фотографята – на това дължим определената тоналност във всяка една снимка. По принцип естествената светлина е бяла. Естествената дневна светлина е с температура ок. 5200 келвина. При облачно време е 6500К, а излъването на небето е 2000К. Изкуствените тела обикновено са с температура на светлината между 2700К – 3500К. И понеже стана въпрос за естествено осветление – то е най често срещаният източник при който снимаме и бива Насочено, Дифузно или Ефектно. Насоченото подчертава обема на обектите, създава светлосенчест рисунък, подобрява видимостта и дълбочината в пространството (дълбоки сенки и осветени участъци като ефект). Дифузното е най- приятното защото е равномерно във всички посоки, заличава подробностите в предметите и създава пластичност.
Последният вид естествено осветление е Ефектното и то се определя от позицията на слънцето.
- Е тук вече всички знаете кога е най-фотогеничното време - преди изгрев и при залез – тогава позицята на слънцето е между 0-15 градуса. Яркостта на спектралния състав се променя най-бързо и се движи предимно в червената част на спектъра, температурата е в границите на 2300-4500К. Сенките са необикновено дълги и плътни, има силен коефициент на пречупване на лъчите.
- Нормалното осветление е след това от 8-10:30ч. сутрин и между 2ч. и 5ч. следобед (слънцето е в позиция 15-60 градуса) Светлината е с постоянен интензитет и стабилен спектрален състав
- Най-неподходящо време за снимки е Зенита на слънцето – между 11ч. и 1ч. следобед (градуси 65-90). Светлината е силно актинична поради синьо-виолетовата си гама. Получават се деформации, не се усеща обема и пластичността, голям контраст между светли и неосветени места.

Сега вече мисля мога да се заема с термините хехех….

Гометричната оптика като че ли е по-разбираема и лесна.
Именно тя приема, че светлината се движи равномерно и по права линия, с постоянна скорост в една хомогенна среда. Тази права линия се нарича лъч и се приема, че е с безкрайно малък диаметър. В зависимост от средата в която се движи се променя и нейната скорост. Отклонения от праволинейното движение на светлината може да има само на границата между две среди, като всички те се свеждат до две явления – отражение и пречупване.

Вълнова оптика е повече свързана с физиката. Тук правият лъч от геометричната малко е понакъдрен и реално вече представлява вълна. Вълната пък освен посока и скорост има още много параметри, като например честота/период, дължина на вълната, амплитуда и поляризация. Сега вече, отчитайки тези характеристики, можем да описваме редица красиви явления, като дисперсия, дифракция, интерференция, разсейване и поглъщане. Трудно е да се определи което от всикчи тези явления виждаме най-често, за това ще започна с най-споменаваното – Поляризацията. При движението си в една равнина светлината трепти в посока перпендикулярна на равнината. При сбълъск с някакъв предемет тя се отразява или пречупва и трептенията променят своя интензитет и посока на 90 градуса, така че най-просто казано Поляризираната светлина е нищо друго освен отразена или пречупена. На този принцип са изработени и поляризираните очила и филтрите които ползваме при снимки.

Едно от най-красивите явления е дисперсията – именно чрез нея се обяснява многообразието на цветовете. Както казах по-горе светлината е бяла, има дължина (определяща цвета) и скорост. Когато се движи в прозрачно пространство – какъвто е въздуха – различните вълни се движат с различна скорост и съответно се пречупват по различен начин (показател) по този начин бялата светлина се разлага на целия си спектрален състав. Ще ви дам нагледен пример – дъгата, блясъка в дъждовните капки, цветните отблясъци по CD-та са резултат от това явление. Дисперсията обаче е основният причинител на хроматичните аберации.

Сенките на предметите и обратно-частично осветени места пък се дължат на дифракцията на светлината. Т.е това е свойството и да се отклонява от праволинейното си движение, когато срещне отвор или преграда.

На интерференцията няма да се спирам, само ще кажа че на нея се дължи частичното оцветяване на някои повърхности и се използва в оптиката.

Е стигнах до финала и до другото най-красиво явление на светлината – разсейване и поглъщане. На това явление смея да кажа че сме се нагледали и сме снимали снимали, и опредлено си мечтаем да го наблюдаваме по-често.
В прозрачни среди (въздух) светлината има свойството да се разсейва и отново част от нея да променя посоката си. В такива среди късите вълни се разсейват по-слабо в сравнение с дълите (къси са вълните в червената част на спектъра, дълги в синята). В природата най-добър пример за това явление мога да дам с небето – на това явление можем да сме благодарни за синия му цвят, невероятните светлинни ефекти при много облаци (които Марков обожава) и разбира се на огненочервените залези и изгреви. Всъщност позицията на слънцето е определяща за това в коя част на деня кои вълни ще се разсейват по-силно, кои по-слабо и ще определят тоналността. Сега мисля че стана ясно защо най-фотогеничното време за пейзажи е облачното, рано сутрин и късно вечер.