Оценка на читателите: / 14
СлабоОтлично 
За аберациите и обективите 4.7 out of 5 based on 14 votes.

leasesКато продължение на темата „Светлина” надявам се и това да бъде интересно – какви са най-често срещаните дефекти (аберации) с които се сблъскваме при снимане и кои обективи корегират тези дефекти.

АБЕРАЦИИ или оптичните изкривявания са дефекти, давани от единична проста леща, или друга несъвършена оптична система, дължащи се на някои явления и геометрични особености при преминаване на светлината през тях. Всеки обектив в една или друга степен страда от различни оптически аберации. В резултат на действието им, създаденият от оптичната система образ е с лошо качество - недобре фокусиран, разкривен или оцветен. Оптичните изкривявания са: хроматична аберация (хроматизъм), сферична аберация, кома, дисторсия, сферично изкривяване (изкорубване) на полето на изображението и астигматизъм

Хроматична аберация - тя се поражда в следствие на дисперсията - различната степен на пречупване за различните цветове от спектъра. Така например лъч синя светлина се пречупва повече, в сравнение с лъч червена светлина. Когато през лещата премине лъч бяла светлина тя се разлага на съставните си цветове (спектър), които се пречупват под различен ъгъл. Става така, че за различните цветове лещата има различно фокусно разстояние - за сините лъчи тя е по-късофокусна, а за червените по-дългофокусна. Разликата между тези две фокусниaberration_chromatic разстояние се нарича надлъжен хроматизъм. Колкото по в края на лещата става пречупването на светлината, толкова по-силно изразена е хроматичната аберация. Затова лесен начин да се намали влиянието й е да се диафрагмира чрез обективът - така работи само централната му част, където лъчите се пречупват под по-малък ъгъл. Обективите които корегират тези дефекти са Ахроматите – за видовете обективи по-долу ще разгледам всеки един.


Разликата в степента на пречупване в краищата на лещата я има и при Сферичната аберация – възниква поради факта, че при повечето сферични лещи в обективите е трудно да се събере успореден сноп лъчи в 1 точка (фокус). Фокусните им разстояния са различни за различните зони на лещата. Получава се така, че лъчите, пречупени от крайните зони се фокусират по-близо до лещата, от тези от средните и централни зони. В резултат на това образът на успоредния светлинен лъч се фокусира в малко кръгче с разсеян ореол около него. Крайният резултат е размито изображение в периферията на кадъра. Използването на по-затворена диафрагма донякъде "изрязва" сферичната аберация, с цената на светлосилата на обектива. Корегира се с използването на система от две лещи, с еднаква стойност на сферичната аберация, но с различна посока – Апланти.

Кома - Тази аберация е подобна на сферичната аберация, но се проявява по края на полето и при лъч светлина падащ под наклон спрямо обектива. Причината, както и при сферичната аберация, е нееднаквото оптично действие на отделните зони на лещата - лъчите се фокусират в различни точки. Изразява се в петно със специфична форма, наподобяваща комета - ярко петно с опашка. Корекцията на комата също става чрез Апланати а намаляването на ефекта на комата се постига и чрез диафрагмиране.

  aberration_coma_lens

Друга аберация проявяваща се в края на полето е Астигматизма - Получава се от това, че лъчите идващи от две взаимно перпендикулярни равнини- например вертикална и хоризонтална, не се фокусират в една точка. Астигматизмът се изразява в това, че образът на точка не е точка, а петно с формата на елипси или чертички. Има и други причини за този дефект но тази е най-честата за това няма да изпадам в подробности. Корегира се чрез обективи Анастигмати.

Кривина на полето – дефект който се изразява в това, че множеството от фокусите на лъчите, падащи под различен ъгъл към оптичната система не е равнина, а ротационна повърхнина. Това води до неясен образ, който е на фокус само за част от него, например само в центъра, но не и в краищата.

Дисторсия - аберация, при която се нарушава подобието между обекта и неговия образ, изграден от обектива. Поражда се от това, че мащаба на изображението на различно разстояние от неговия център не е еднакъв. В резултат на това често се получава изкривяване на перспективата особено при обекти в които има прави линии или хоризонт разположен в края на кадъра. Дисторсията бива положителна (ефект на възглавница) и отрицателна (бъчвообразна). Видът на дисторсията зависи и от това, от коя страна лещата е диафрагмата - ако тя е между него и обекта дисторсията е отрицателна; ако диафрагмата е между лещата и образа - положителна. Дисторсия не се наблюдава, когато диафрагмата е поместена в средата на оптичната система. Дефект особено добре изразен при широкоъгълните обективи и най-вече Фишките.

aberration_distortion

Според устройството си и дефектите които корегират обективите се разделят на две големи групи - анастигмати и астигмати, респ. според това, дали са с коригиран астигматизъм (съвременните фотообективи) или не са (старите видове обективи). Без да изпадам в подробности ето най-често срещаните:

1. Аплант - оптична система (обектив), в която са отстранени сферичната аберация и комата
2. Перископ – компенсира дисторсията – Първият симетричен двуелементен обектив – лещите са разположени симетрично от 2-те страни на диафрагмата.
3. Ахромат – двуелементен (дублетен) обектив от събирателна и разсейвателна лещи, имащи различни показатели на пречупване. При този обектив е отстранена хроматичната аберация за сините и жълтите лъчи, които се събират в общ фокус, но спрямо тях остават некоригирани червените лъчи (т.нар вторична хроматична аберация). Обективи с такава конструкция рядко намират приложение в съвременната фототехника, тъй като при тях остават неотстранени астигматизма и сферичното огъване на изображението - причините, поради които възпроизвеждат контрастен образ само в средата на фокалната си равнина.

Всички до тук споменати обективи, при които астигматизма не е отстранен, се класифицират в обща група - тази на обективите астигмати.

Астигматизма се отстранява трудно чрез сложни комбинации от лещи с различна форма, изработени от породи стъкла с различни показатели на пречупване, при това комбинирани така, че да бъдат добре отстранени и останалите недостатъци на простата леща. Тези сложни и съвършени оптични схеми, влкючващи от три до осем лещи, са характерни за съвременните фотографски обективи. Поради това, те се класифицират към групата на Анастигматите. Този тип обективи са с по-голяма светлосила и дават качествено остро изображение по цялата площ на кадъра. Това са т.нар. Прости и Сложни триплети като добре познатите модели на К.Цайс – Битоар, Зонар и Флектогон.