Оценка на читателите: / 14
СлабоОтлично 
Златното сечение 4.8 out of 5 based on 14 votes.

Златно сечениеЗа добрия или хармоничен кадър във фотографията е прието "правилото за златното сечение" (известно още като златна пропорция, златен коефициент или божествена пропорция), като съотношение на страните на една картина са 2 към 3. Това правило е прилагано още от античността и е придобило смисъла на закон в изкуствата.

Затова образно в полето на снимката, обекта трябва да бъде така разположен, че неговите основни линии - хоризонтални и вертикални, да подсилват усещането за тази пропорция. Принципната идея зад това правило е да се осигурят геометрични линии, които да водят погледа по време на разглеждане на композицията.

Още през Ренесанса художниците открили, че всяка картина има определени точки, които приковават нашето внимание, т. н. зрителни центрове. Те са 4 и са разположени на разстояние 3/8 и 5/8 от краищата на платното. Това откритие те нарекли "златно сечение" на картината. Ако искаме да акцентираме на някой елемент от картината (фотографията) трябва да го сложим в един от зрителните центрове.

Чисто математически сечението е ирационално число, което изрязява отношение на части, за които по-малката част се отнася към по-голямата, така както по-голямата към цялото. То се отбелязва с гръцката буква Æ и има стойност приблизително равна на 1,618… Египетските пирамиди и Партенонът са пример за използването на пропорцията Æ в архитектурата. Терминът е въведен от Леонардо да Винчи като пропорция за “идеалното човешко тяло”.

Има различни схеми за златното сечение, но Златните правоъгълници и Спиралата на Фибоначи са най прочути.

Спирала Фибоначи

Златни правоъгълници са правоъгълници, чиито страни са в "златно" съотношение. "Златният" правоъгълник има някои интересни свойства. Ако отрежем от "златния" правоъгълник квадрат, страната на който е равна на по-малката страна на правоъгълника, остатъка ще бъде отново "златен" правоъгълник, но с по-малки размери. Ако продължим да отрязваме квадрати, ще получаваме все по-малки и по-малки "златни" правоъгълници. При това ще са подредени по логаритмична спирала, съвсем същата като тази която се образува от квадрати със страни, числата на Фибоначи. Полюсът на спиралата лежи на пресечната точка на диагоналите на началния правоъгълник и първия отрязан правоъгълник. При това диагоналите на всички следващи намаляващи "златни" правоъгълници лежат на тези диагонали.

                                           golden_section_bar