Оценка на читателите: / 18
СлабоОтлично 
HDR фотография - как се прави? 5.0 out of 5 based on 18 votes.

hdr-photoshopНапоследък съкращението HDR (High Dynamic Range) е доста популярно и се тиражира особено много във фотографията.

 

При снимане с цифров фотоапарат можете да “уловите” така даден обект, че впоследствие да получите фотография с пълния обхват на яркостта на цветовете на заснеманата сцена. Естествено това не е възможно с всеки цифров фотоапарат и без използването на специализиран софтуер, но като цяло самия процес на "обработка" на снимките не е много сложен.

 

Ето малко повече за тази технология ..

Dynamic Range или динамичен обхват на едно изображение означава съотношението между най-тъмната и светла част от снимката (подобно на контрастното число при LCD мониторите, но не съвсем). Съществуват две основни неща, които ни ограничават в заснемането и представянето на изображения с голям динамичен обхват:

 

- устройството, с което заснемаме, т.е. с други думи цифровият фотоапарат е първото ограничение, тъй като чувствителността на използваните сензори обикновено позволява динамичен обхват от порядъка до 1000:1 максимално съотношение;
- второто сериозно ограничение е средата, в която се възпроизвеждат цифровите снимки, тъй като възможностите за представяне на динамичен обхват са още по ограничени. Например един нормален монитор може да представя динамичен обхват от порядъка на 100:1 до 200:1, а разпечатка на хартия дори по-малко.
Реално една сцена навън в природата може да има динамично съотношение от порядъка дори на 100000:1, нещо, което дори човешкото око не може да възприеме напълно, тъй като неговият лимит е от порядъка на 10000:1. И тук именно става ясно защо някои HDR фотографии ни се струват много добри, но не много реалистични. Причината е, че дори нашето око не може да възприеме пълната HDR "картина" с нейния голям динамичен обхват.
След като генерираме HDR изображението е необходимо да направим още нещо важно, за да го използваме правилно. Става дума за преобразуването на изображението с високия динамичен обхват в нормално такова с нисък динамичен обхват, което може да бъде изобразено на екрана на компютъра. При този процес се извършва известна тонова корекция, за да може получената снимка да изглежда максимално близо да оригиналната HDR фотография, но представена с възможностите давани от монитора и/или фотохартията, на която ще разпечатваме в последствие.

rodgersbw

 

Предварителна подготовка
За "заснемането" на HDR фотографии има няколко важни изисквания, като основното е наличие на цифров фотоапарат , който позволява заснемане с различни, ръчно зададени стойности за експозиция (EV - exposure value). Това е необходимо, тъй като, за да се получи HDR фотография, трябва да се направят няколко снимки през еднакви интервали на EV (-2, -1, 0, 1, 2 например).
Препоръчително е да разполагате и със статив за фотоапарата, тъй като е необходимо фотографиите с различни настройки да бъдат максимално близки, като кадровка, една до друга. Естествено, ако не разполагате със статив, може да импровизирате, поставяйки апарата на неподвижна повърхност или като го държите много стабилно.
 

От софтуерната част ще ви е необходима програмата Photomatix или друга подобна, като е препоръчително да разполагате и с Photoshop и да имате известни познания в областта на тоновата корекция с негова помощ. Photoshop (или друг редактор за цифрови изображения с по-сериозни възможности) не е задължителен елемент, но помага да "пипнете" получената HDR фотография още малко, за да извлечете максимума от нейните възможности. Освен Photomatix има и редица други приложения, които разполагат с възможност за създаване на HDR фотографии (включително и най-новата версия на Photoshop CS2), но се оказва че резултатите получени от Photomatix са най-впечатляващи.

Заснемане на отделните фотографииhdr_example
Абсолютният минимум за получаване на HDR фотография е наличието на поне 2 снимки с различна настройка на EV, като правилото е, че колкото повече са фотографиите, толкова повече са детайлите. Много добри резултати се получават с поне 5 снимки съответно със стойност на EV -2, -1, 0, 1, 2, но тук нещата вече зависят и от това, с какви възможности разполага вашия цифров фотоапарат. Основното правило е да правите всички снимки през еднакъв интервал на EV, естествено целта е така да се постигне максимално добър резултат в общия случай, но нищо не пречи да експериментирате и с различни настройки (например варирайки интервала между 0,3 и 1).
Не се притеснявайте ако някои от фотографиите се получат твърде тъмни или твърде светли и на тях се различават много малко детайли. При последващата обработка ще бъдат използвани само необходимите части от тези снимки за получаване на желания резултат.
Тук е много важно движението на апарата по време на снимките с различни настройки да бъде сведено до минимум, за да може да се постигне максимален ефект при последващата обработка. Но дори да има леко разместване или трепване не е нужно да се притеснявате, то може да бъде коригирано в последствие с маркиране на нужната допълнителна обработка при процеса по генериране на HDR изображението.

Генериране на HDR фотографията с Photomatix
Започваме със стартирането на Photomatix и избора на командата "Generate HDR..." от менюто HDRI на програмата (може да се използва и клавишната комбинация CTRL+G). Следва да изберем поредицата от снимки, които сме заснели с различна експозиция и които ще използваме за получаването на HDR изображението.

Втората стъпка е за избор на крива за светлочувствителността на различните изображения. Обикновено резултатът от стандартната крива е достатъчно добър, така че не е нужно да променяте тази опция. Тук именно, ако не сте снимали със статив или стабилна основа, трябва да маркирате опцията "Align LDR images before generating HDR image". Целта е програмата да се опита автоматично да нагласи максимално точно едно върху друго леко разместените изображения, така че обектите върху тях да съвпаднат точно. Остава да потвърдите с бутона OK, при което започва процеса по обработката.

В зависимост от броя на фотографиите и техния размер след от няколко секунди до минута-две ще получите готовата HDR фотография в пълният и блясък. Естествено заради невъзможността монитора да изобразява висок динамичен обхват, то първоначално получената фотография не изглежда особено впечатляващо. Но със следващата стъпка от процеса това ще бъде коригирано. Междувременно може да използвате малкото прозорче "HDR Viewer", за да преглеждате подробна информация за отделни участъци от фотографията, като в прозорчето се извършва и тонална корекция в реално време със стандартните настройки.

hdr-technique-thumbСега остава да изберете "Tone Mappig" от меню "HDRI", за да се извърши тоналната корекция, което ще позволи да видите HDR фотографията "в пълния и блясък", изобразена според възможностите на давани от обикновения монитор. Различните опции за тонална корекция ви позволяват да промените в известни граници финалния резултат, но дори със стандартните настройки фотографиите изглеждат отлично. Накрая остава само да запишете полученото HDR изображение.
 

Последващата обработка с Photoshop:
С помощта на редактора за изображения ще трябва да извършим тонова корекция. С други думи, да оправим неравномерното разпределени на тоновете в изображението, което се получава най-често в следствие от неравномерно осветление.

Ако обаче искате да получите задоволителен резултат и не разполагате с много време "за губене" (или достатъчно познания за ръчна корекция), можете да пробвате функцията "Auto Levels" от менюто "Image / Adjustments" (стартира се и с комбинацията Ctrl+Shift+L). Резултатите от автоматичната корекция обаче не винаги са положителни, така че понякога тя може и да не ви свърши работа.

Обикновено тоновата корекция на ръка се извършва с помощта на функцията Levels (извиква се и с комбинацията Ctrl+L), като освен нея по-рядко се използват и останалите възможности като Curves, Brightness/ Contrast, Shadow/Highlight и Exposure. При активирането на функцията 'Levels" на екрана се появява т.нар. хистограма, която се използва за да определяне на нуждата нужда от тонова корекция. В графиката на хистогрмата е показано графично разпределението на яркостта на пикселите в конкретното изображение. Всеки пиксел има яркост със стойност между 0 (черно, никаква яркост) до 255 (бяло, максимална осветеност). В зависимост от стойността на даден пиксел, той условно може да бъде категоризиран в една от следните три групи: Highlight, Midtones или Shadows. Колкото е по-широк диапазона, толкова по наситен и контрастен е цветът, но когато е използван не особено качествен апарат или пък е недобре настроен, нещата се объркват и се налага да ограничите нивата, за да се постигне нужния ефект.
При тоновата корекция с помощта на определянето на нивата на яркостта няма някакви общовалидни правила, тук всичко зависи от индивидуалните показатели на снимката и от това какъв е желаният краен ефект, който търсите.
Тоновата корекция на полученото от Photomatix изображение не е задължителна, като често тя дори не е необходима, но понякога може да доведе до допълнително подобряване на вида на HDR фотографията. Имено затова е добре да пробвате дали с тонова корекция има какво да се доизкусури още.

 

800px-hdr_parliament
Използвани материали от: www.pcworld.bg